En tankesmedja för hälsoekonomiska analyser på micro-, meso- och macronivå.

Gruppen är ett öppet nätverk av forskare i ekonomi och sjukvårdsorganisation samt andra experter med kopplingar till hälso- och sjukvården i Sverige.