Konsulter

Ledning

Mossberg, Stefan
stefan@mossberg.net
Sport, folkhälsa, innovation/utveckling/tillväxt, healthtech, ICT, marknadsföring
Mobil: 0708 – 89 14 00

Larsson, Björn Anders   
bjorn-anders.larsson@nordeg.se
Vård, omsorg, folkhälsa, sport, miljö, kultur, ekonomisk tillväxt
Mobil: 0762 – 48 30 56

Värendh, Magnus   
magnus.varendh@triticon.com
Hälsoekonomi, folkhälsa, sport, utvärdering
Mobil: Mobil: +45 – 52 19 31 99

 

Charpentier, Claes
claes.charpentier@nordeg.se
Vård och omsorg

Danborg, Thomas
thomas.danborg@nordeg.se
Lokal & regional utveckling, folkhälsa

Edström, Rune
rune.edstrom@nordeg.se
Vård och omsorg

Lind, Jan-Inge
jan-inge.lind@nordeg.se
Docent företagsekonomi, sjukvårdens organisation, regional utveckling

Lundgren, Bernt
bernt.lundgren.expert@gmail.com
Folkhälsa, Regional utveckling/ekonomi

Sahlin-Brunsell, Pia
Socialpolitik, sociala företag, socialpsykiatri

Segerström, Birger
birger.segerstrom@nordeg.se
Vård och omsorg

Thorell, Lave
Utvärdering, regional tillväxt

Thorén, Susanne
susanne.thoren@lifebox.se
Folkhälsa

Kann, Hans
hans.kann@nordeg.se
Vård och omsorg